НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА-ДАВАА ГАРАГ

Ярилцлагад оролцоход цаг авах, бүртгүүлэх шаардлагаггүй бөгөөд товлосон цаг, байршилд хүрэлцэн очиход болох юм.

Энэ жилийн 12 сар хүртэлх Нээлттэй Хаалга өдрүүдийн дэлгэрэнгүй хуваарь:

Сар бүрийн эхний Даваа гарагийн Нээлтэй Хаалга өдөрлөг:

Байршил: Langston-Brown Community Center
Хаяг: 2121 N. Culpeper Street
Өдрүүд: 08 сарын 1, 10 сарын 03, 11 сарын 07

Сар бүрийн хоёр дахь Даваа гарагийн Нээлтэй Хаалга өдөрлөг:

Байршил: Arlington Mill Community Center
Хаяг: 909 South Dinwiddie Street
Өдрүүд: 7 сарын 11, 08 сарын 08, 09 сарын 12, 10 сарын 10, 11 сарын 14.

Сар бүрийн гурав дахь Даваа гарагийн Нээлтэй Хаалга өдөрлөг:

Байршил: Central Library
Хаяг: 1015 N. Quincy Street
Өдрүүд: 06 сарын 20, 07 сарын 18, 08 сарын 15, 09 сарын 19, 10 сарын 17, 11 сарын 21.

Сар бүрийн дөрөв дэхь Даваа гарагийн Нээлтэй Хаалга өдөрлөг:

Байршил: Aurora Hills Library
Хаяг: 735 South 18th Street
Өдрүүд: 06 сарын 27, 07 сарын 25,08 сарын 22, 09 сарын 26, 10 сарын 24, 11 сарын 28.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*